Przedszkole / Oferta

Oferta

 

Twoje dziecko nie będzie się u nas nudzić!

W naszym przedszkolu w ramach czesnego realizowana będzie podstawa programowa oraz zajęcia  dodatkowe przedstawione w ofercie. Zależy nam by oferta zajęć dodatkowych była jak najbardziej ciekawa dla naszych przedszkolaków. Pragniemy by w atmosferze zaufania i akceptacji dzieci poznawały otaczający nas świat. Nasze zajęcia mogą ulec modyfikacji w roku szkolnym ze względu na potrzeby naszych przedszkolaków. W Szczęśliwych Latach organizujemy także zajęcia dodatkowe za dodatkową opłatą. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, prosimy o informacje jakie są Państwa oczekiwania a postaramy się im sprostać. Poniżej prezentujemy zajęcia jakie odbywają się w naszym przedszkolu.

Język angielski

W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego poprzez zabawę, słuchanie bajek, historii czy śpiew, dzięki czemu nauka języka przychodzi im bardzo naturalnie. Nauczyciel tak kieruje procesem nauczania, by w dziecku rozbudzić ciekawość i zainteresowanie, a co za tym idzie sprowokować ich aktywny udział.

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z logopedą prowadzone są w formie grupowych zajęć logopedycznych. Dla dzieci, które wykazują problemy logopedyczne mają na celu usunięcie problemu, zaś dzieci mówiące prawidłowo, doskonalą język i mówią coraz poprawniej. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy, a metody pracy oraz pomoce dydaktyczne dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.

Rytmika

Poprzez śpiew, grę na instrumentach, taniec i ćwiczenia ruchowe, dzieci przygotowują się do lepszego funkcjonowania emocjonalnego, intelektualnego oraz fizycznego w przyszłości, zarówno w szkole, jak i w codziennym życiu. Nauka tekstów piosenek wzbogaca zasób słownictwa oraz ćwiczy pamięć. Podczas śpiewu dzieci uczą się zrozumiałego i wyraźnego dla innych wymawiania głosek, wyrazów i zdań.

Gimnastyka

Gimnastyka korekcyjna dotyczy istniejących u dzieci wad postawy oraz obejmuje działania profilaktyczne, dzięki którym dzieci nabywają nawyk prawidłowej postawy. Wzbudzamy w dzieciach zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, która poprawia zdolność zapamiętywania, spostrzegawczości i koncentracji uwagi, jednocześnie daje możliwość spożytkowania dużej potrzeby ruchu.

Sensoplastyka®

Podczas zajęć brudzimy się, tworzymy farby i masy plastyczne i dobrze się bawimy. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Poprzez działania Sensoplastyczne wpływamy na rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia u dzieci. Szczególną uwagę na zajęciach Sensoplastyki zwracamy na bezpieczeństwo i ,,zjadalność” używanych mas plastycznych, dlatego nie pojawiają się tutaj produkty chemiczne czy kosmetyczne (tj. gotowe farby czy masy plastyczne, pianka do golenia czy mydło). Do zajęć Sensoplastyki używamy tylko produktów spożywczych. Zajęcia prowadzi trener 1 stopnia Sylwia Czarnik.

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni. Ma pomóc rozwinąć sprawność ruchową dłoni, umiejętność chwytu, a także koordynację między dłońmi. Terapia dostarcza również wrażeń dotykowych, czuciowych, dzięki czemu dziecko uczy się różnych struktur, kształtów oraz ich rozróżniania. Terapia ręki prowadzona jest z dziećmi, u których występuje taka potrzeba.

Matematyka

Oprócz realizowanej przez nas podstawy programowej podczas codziennych zajęć rozszerzamy treści matematyczne i poprzez zabawę uczymy dzieci układania rytmów, sekwencji, liczenia, porównywania długości, dodawania, odejmowania, orientacji w schemacie własnego ciała, dokonywania pomiarów: długości, ważenia, a także wielu innych umiejętności.

Przyroda

Podczas zajęć przyrodniczych dzieci mogą rozwijać empatię w stosunku do środowiska przyrodniczego, ale również kształtują pozytywne postawy wobec przyrody, poznają różnorodność naszej planety, obserwują przyrodę gołym okiem, formułują i wyciągają wnioski. Na zajęciach dzieci mogą prowadzić doświadczenia, podziwiać różne eksponaty przyrodnicze.

Rekrutacja

Rekrutacja w naszym przedszkolu trwa cały rok o ile oczywiście dysponujemy wolnymi miejscami. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
- wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego,
- zawarcie umowy o świadczeniu usług edukacyjno- opiekuńczych