Żłobek / Plan dnia

Plan dnia

7:00 – 8:45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne z dziećmi oraz ich rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

8:45 – 9:00 Przygotowanie do śniadania-czynności samoobsługowe.

9:00 – 9:30 I ŚNIADANIE- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku u najmłodszych

9:30 – 10:00 Zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry ruchowe, a także swobodne zabawy . Wykonywanie prac plastycznych, śpiewanie piosenek, tańce, zajęcia dodatkowe.

10:00 – 10:15 – II ŚNIADANIE

10:15 – 10:45 pobyt na świeżym powietrzu- zajęcia na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe.

10:45 – 11:00 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do zupy.

11:00 – 11:30 – ZUPA

11:30 – 13:30 – Drzemka, odpoczynek (muzyka relaksacyjna, kołysanki)

13:30 – 14:00 – Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe

14:00 – 14:30 OBIAD- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego zachowanie się przy stole. Maluszki obsługują plastikowe sztućce

14:30 – 15:00 Zabawy swobodne

15:00 – 15:15 Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i porządkowe

15:15 – 15:30 PODWIECZOREK

15:30 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci do domu
- zabawy w kącikach tematycznych
- praca indywidualna
- rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci
- pobyt na świeżym powietrzu
- kontakty indywidualne z rodzicami.

Rekrutacja

Rekrutacja w naszym przedszkolu trwa cały rok o ile oczywiście dysponujemy wolnymi miejscami. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
- wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego,
- zawarcie umowy o świadczeniu usług edukacyjno- opiekuńczych