Przedszkole / Plan dnia

Plan dnia

MŁODSZE PRZEDSZKOLAKI

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.  Kontakty indywidualne z dziećmi oraz ich rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

8:00 – 8:30 Zabawy w kącikach tematycznych, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe mające na celu integracje grupy

8:30 – 8:45 Przygotowanie do śniadania-czynności samoobsługowe.

9:00 – 9:15 I ŚNIADANIE- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

9:15 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy konstrukcyjne, badawcze, manipulacyjne, zabawy ruchowe integrujące grupę.

10:30 – II ŚNIADANIE

10:45 – 11:15 pobyt na świeżym powietrzu- zajęcia na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe oraz spacery po okolicy.

11:15 – 11:30 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do zupy.

11:30 – 11:45 – ZUPA

11:45 – 12:15 – Zabawy swobodne, wykonywanie zadań w książeczkach, gry i zabawy.

12:15 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

12:30 – 12:45 OBIAD- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego  zachowanie się przy stole

12:45 – 13:00 Czynności higieniczne

13:00 – 14:30 Odpoczynek (bajki, muzyka relaksacyjna)

14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i porządkowe

14:45 – 15:00 PODWIECZOREK- dbanie o estetyczny wygląd stołu, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

15:00 – 17:30 Rozchodzenie się dzieci do domu
- zabawy w kącikach tematycznych
- praca indywidualna
- rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci
- pobyt na świeżym powietrzu
- kontakty indywidualne z rodzicami.

STARSZE PRZEDSZKOLAKI

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.  Kontakty indywidualne z dziećmi oraz ich rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

8:00 – 8:30 Zabawy w kącikach tematycznych, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe mające na celu integracje grupy

8:30 – 8:45 Przygotowanie do śniadania-czynności samoobsługowe.

9:00 – 9:15 I ŚNIADANIE- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

9:15 – 11:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy konstrukcyjne, badawcze, manipulacyjne, zabawy ruchowe integrujące grupę.

11:00 – II ŚNIADANIE

11:00 – 11:45 pobyt na świeżym powietrzu- zajęcia na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe oraz spacery po okolicy.

11:45 – 12:00 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do zupy.

12:00 – 12:15 – ZUPA

12:15 - 12:45 – Zabawy swobodne, wykonywanie zadań w książeczkach, gry i zabawy.

12:45 – 13:00 – Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

13:00 – 13:15 OBIAD- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego  zachowanie się przy stole

13:15 – 13:30 Czynności higieniczne

13:30 – 14:30 Odpoczynek (bajki, muzyka relaksacyjna)

14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i porządkowe

14:45 – 15:00 PODWIECZOREK- dbanie o estetyczny wygląd stołu, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

15:00 – 17:30 Rozchodzenie się dzieci do domu
-zabawy w kącikach tematycznych
-praca indywidualna
-rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci
-pobyt na świeżym powietrzu
-kontakty indywidualne z rodzicami

Rekrutacja

Rekrutacja w naszym przedszkolu trwa cały rok o ile oczywiście dysponujemy wolnymi miejscami. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
- wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego,
- zawarcie umowy o świadczeniu usług edukacyjno- opiekuńczych