Strefa rodzica / Opłaty

Opłaty

Jednorazowa opłata roczna

Jednorazowa opłata roczna w kwocie 300 złotych przeznaczona na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych i plastycznych potrzebnych do całorocznej pracy np. podręcznik, fartuszek, szczoteczka i pasta do zębów,pościel, chusteczki mokre, suche oraz ręczniki papierowe( w naszym przedszkolu dzieci nie używają ręczników wielorazowego użytku). Dzięki tej opłacie rodzice nie będą już proszeni o dostarczanie jakichkolwiek rzeczy potrzebnych do pracy z dziećmi.

Czesne

Czesne za przedszkole wynosi 650 zł miesięcznie (od poniedziałku do piątku, opłata nie obejmuje wyżywienia).

Czesne za żłobek wynosi 680 zł miesięcznie (od poniedziałku do piątku, opłata nie obejmuje wyżywienia)

Czesne oraz opłata za wyżywienie płatne są do 5. dnia każdego miesiąca.
Wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek) 17 zł dziennie.

Płatności można dokonać osobiście w siedzibie przedszkola oraz na konto bankowe podane w umowie.

Rekrutacja

Rekrutacja w naszym przedszkolu trwa cały rok o ile oczywiście dysponujemy wolnymi miejscami. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
- wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego,
- zawarcie umowy o świadczeniu usług edukacyjno- opiekuńczych