Przedszkole / Plan dnia

Plan dnia

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.  Kontakty indywidualne z dziećmi oraz ich rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

8:00-8:30 Zabawy w kącikach tematycznych, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe mające na celu integracje grupy

8:30-8:45 Przygotowanie do śniadania-czynności samoobsługowe.

8:45-9:00 Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

9:00-9:50 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe

9:50-10:50 Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

- rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci

-zabawy w kącikach tematycznych, zabawy konstrukcyjne, badawcze, manipulacyjne

-zabawy ruchowe integrujące grupę

10:50-12:00 Pobyt na świeżym powietrzu- zajęcia na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe oraz spacery po okolicy

12:00-12:15 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

12:15-12:45 Obiad- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego  zachowanie się przy stole

12.45-13:00 Czynności higieniczne-mycie zębów

13:00-13:40 Odpoczynek (bajki, muzyka relaksacyjna)

13:40-13:55 Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i porządkowe

13:55-14:10 Podwieczorek- dbanie o estetyczny wygląd stołu, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

14.10-15:00 zajęcia dodatkowe

15:00-17:30 Rozchodzenie się dzieci do domu

-zabawy w kącikach tematycznych

-praca indywidualna

-rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci

-pobyt na świeżym powietrzu

-kontakty indywidualne z rodzicami.


Rekrutacja

Rekrutacja w naszym przedszkolu trwa cały rok o ile oczywiście dysponujemy wolnymi miejscami. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
- wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego,
- zawarcie umowy o świadczeniu usług edukacyjno- opiekuńczych